Jedina razlika izmedju bogataša i siromaha je u tome…

Jedina razlika izmedju bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sedećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim.