Arturo Graf citat

Arturo Graf citat Civilizacija je strašna biljka koja napreduje i cvate samo onda kad je natopljena suzama i krvlju.