Ljubav je nalik na vodu. Ako je…

Ljubav je nalik na vodu. Ako je nešto ne uzburka, ona truli kao bara.