Arturo Graf citat

Arturo Graf citat

Civilizacija je strašna biljka koja napreduje i cvate samo onda kad je natopljena suzama i krvlju.