Citati O Bogu

Duhovni je dar od Boga čoveku da opazi svoje grehe.

Objavljeno
Kategorizirano kao Bog Označeno

Citati O Bogu

Budući da je poredak u svetu regulisan smrću, biće možda za Boga bolje da u njega ne verujemo i da se borimo svim silama protiv smrti, ne dižući pogleda prema nebu gde on ćuti.