Talenat daje Bog. Budite skromni. Slavu vam…

Talenat daje Bog. Budite skromni. Slavu vam daju ljudi. Budite zahvalni. Obmanu dajete sami sebi. Budite pažljivi.