Citati O Ženama

Po Svetom pismu žena je poslednje delo koje je Bog stvorio; mora da je to učinio u subotu, jer se vidi koliko je bio umoran.

Citati O Bogu

Ja sam bežao da bih shvatio Boga, ushodio na goru, stupao u oblak, udaljivši se od materije i svega materijalnog, sabravši se unutar sebe, koliko je moguće. Ali kada sam pogledao, video sam jedino Boga otpozadi.

Citati O Bogu

Božja volja se vrši u svakom trenutku, svuda i u svemu.

Objavljeno
Kategorizirano kao Bog Označeno