Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi…

Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentrišemo naše misli o toj istini postajemo skladni sa ovom velikom moći.