Živeti pod nebeskim pravilima možeš na nebu, ali…

Živeti pod nebeskim pravilima možeš na nebu, ali na zemlji moraš da rešavaš konkretne stvari.