Ostavimo budućnosti da kaže istinu, i izračuna svakoga…

Ostavimo budućnosti da kaže istinu, i izračuna svakoga prema njegovom radu i dostignućima. Sadašnjost je njihova, budućnost, za koju sam ozbiljno radio, je moja.