Citati O Nepravdi

Ko greši, taj greši na svoju štetu, a onaj koji je nepravedan taj je prema samome sebi nepravedan jer pokazuje da je zao.

Citati O Duši

Ljudska duša samu sebe vređa ako dopusti da je savlada naslada ili bol.

Citati O Istini

Sve što čujemo je mišljenje, a ne činjenica. Sve što vidimo je perspektiva, a ne istina.

Citati O Smrti

Onaj ko se plaši smrti, strahuje da će biti lišen osećanja ili da će dobiti osećanja druge vrste. U prvom slučaju neće imati više nikakvih bolova, a u drugom, biće na drugi način zadahnut dušom i neće prestati njegov život.

Citati O Budućnosti

Nemoj se bojati budućnosti! Doživećeš je ako ti je suđeno, pa ćeš sve razborito urediti kao što si znao razumno postupiti u sadašnjosti.