Citati O Smrti

Nesigurna je i nepoznata dužina života onih koji su podložni smrti. Život je težak i kratak, bremenit patnjom. Ne postoji način da oni koji su rođeni izbegnu smrt.

Citati O Dobroti

Ne činiti nikakvo zlo, uzdići se u dobroti, pročistiti svoj duh – to je pouka svih buda.

Citati O Zlu

Dve su vrste zlodela. Zlodelo koje plod donosi u ovom životu i zlodelo koje plod donosi u sledećem životu.

Objavljeno
Kategorizirano kao Zlo Označeno

Citati O Učenju

Učenje je slično splavu, koji služi da se pređe reka, a ne da se vežemo za njega.

Citati O Bolu

Kada ga pogodi osećaj bola, neuk čovek oseća dva bola, telesni i mentalni. Ali mudrac, kada ga pogodi osećaj bola oseća samo jedan bol, telesni, ali ne i mentalni.

Objavljeno
Kategorizirano kao Bol Označeno

Citati O Mudrosti

Zbog nerazumevanja i neprodiranja u suštinu stvari lutali smo i preporađali se tako dugo, i vi i ja.

Citati O Navici

Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima.