Ostali Citati

Nije vredno da samog sebe ražalostim upravo ja koji nikada nisam želio ražalostiti svoga bližnjega.