Kada bi sve štamparije odlučile da ne štampaju ništa što bi…

Kada bi sve štamparije odlučile da ne štampaju ništa što bi uvredilo nekoga drugog – malo bi se stvari ikada odštampalo.