Euripides citat

Euripides citat

Jedan lojalan prijatelj vrijedi kao deset tisuća rođaka.