Euripides citat

Euripides citat Jedan lojalan prijatelj vrijedi kao deset tisuća rođaka.