Bette Davis citat

Bette Davis citat

Starost nije za mekušce.