Eugene Delacroix citat

Eugene Delacroix citat

Umjetnici koji traže savršenstvo u svemu su oni koji ga ne mogu postići u ničemu.