Elbert Hubbard citat

Elbert Hubbard citat

Sreća u ovome životu ovisi manje o tome što vam se događa, a više o načinu na koji to prihvaćate.