Citati O Braku

Srećno oženjen je samo onaj čovek koji razume svaku reč koju njegova žena nije rekla.

Citati O Braku

Brak je jedna od retkih istorijskih pojava kod koje se osvajač potčinjava pobeđenom.