Ben Sira citat

Ben Sira citat Voliš li čuti, primat ćeš, a ako slušaš, postat ćeš mudar.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno

Arnold Tojnbi citat

Arnold Tojnbi citat Civilizacija, kakvu znamo, jest kretanje a ne stanje, putovanje a ne luka. Ni jedna poznata civilizacija nije još nikad postigla ciljeve svake prethodne civilizacije.