Ben Sira citat

Ben Sira citat Voliš li čuti, primat ćeš, a ako slušaš, postat ćeš mudar.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno