Béla Hamvas citat

Béla Hamvas citat Povijest će doseći svoj kraj kada iz izvora i bunara bude teklo vino, kad iz oblaka vino bude padalo i kad se jezera i mora u nj pretvore.

David Ogilvy citat

David Ogilvy citat Nikada nemojte napisati reklamni oglas koji ne biste da pročita vaša obitelj. Ne želite lagati vlastitu ženu. Nemojte ni moju.

Alan Paton citat

Alan Paton citat Kad nas neko duboko povrijedi, oporavljamo se tek kad oprostimo.

Foklid citat

Foklid citat Treba biti mudar da bi prepoznao mudraca.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno