David Packard citat

David Packard citat Marketing je previše važan da bismo ga prepustili odjelu marketinga.

Andre Maurios citat

Andre Maurios citat Čitava vještina u braku je umjeti prijeći iz ljubavi u prijateljstvo, ne žrtvujući pri tome ljubav.