George Saros citat

George Saros citat Zbog nepredvidljivosti tržišta uvijek treba imati više spremnih scenarija.