George Saros citat

George Saros citat

Zbog nepredvidljivosti tržišta uvijek treba imati više spremnih scenarija.