Ezra Pound citat

Ezra Pound citat Rob je onaj koji čeka da netko dođe i da ga oslobodi.