Ezra Pound citat

Ezra Pound citat

Rob je onaj koji čeka da netko dođe i da ga oslobodi.