David Ricardo citat

David Ricardo citat Ništa ne pridonosi sreći i dobrobiti države više od visokih profita.