David Ricardo citat

David Ricardo citat

Ništa ne pridonosi sreći i dobrobiti države više od visokih profita.