Alonije citat

Alonije citat Ako nisam potpuno nadvladao sebe sama, neću se moći ponovno izgraditi.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno