Alonije citat

Alonije citat

Ako nisam potpuno nadvladao sebe sama, neću se moći ponovno izgraditi.