Francis Herbert Bradley citat

Francis Herbert Bradley citat

Pesimist je čovjek koji je sretan kad je nesretan.