Uzvišeni često ima manje duše od…

Uzvišeni često ima manje duše od onog koga sa visine pogleda.