Stvarni život je za većinu ljudi večni…

Stvarni život je za većinu ljudi večni kompromis izmedu idealnog i mogućega.