Promatrajući se detaljno, ja sam…

Promatrajući se detaljno, ja sam ipak prilično površna osoba.