Svi jure za srećom, a niko ne vidi…

Svi jure za srećom, a niko ne vidi da je sreća odmah iza njih.