Potrebna je ogromna disciplina za kontrolisanje uticaja…

Potrebna je ogromna disciplina za kontrolisanje uticaja snage koju imate preko drugih ljudi.