Moj politički ideal je demokratija. Poštujmo svakog čoveka kao…

Moj politički ideal je demokratija. Poštujmo svakog čoveka kao biće i ne pravimo ni od koga idola.