Persona grata

Persona grata – Poželjna (draga) osoba