Kako? Veliki čovek? Ja u svakom vidim…

Kako? Veliki čovek? Ja u svakom vidim samo čoveka koji glumi sopstveni ideal.