Samoća je put kojim sudbina želi…

Samoća je put kojim sudbina želi čoveka dovesti sebi samome.