Mi možemo razumeti jedan drugog, ali svako od nas…

Mi možemo razumeti jedan drugog, ali svako od nas može da protumači samo sebe samog.