Mutum est pictura poema

Mutum est pictura poema – Slika je nema pesma