Jak i silnik neće…

Jak i silnik neće umrijeti lakom smrću.