Kao što kaže stara poslovica, pero drže tri prsta, ali…

Kao što kaže stara poslovica, pero drže tri prsta, ali radi čitavo telo. I boli.