Aforizmi

Čir je zarazna bolest. Oni koji ga nemaju, prenose ga drugima.