Tri stvari se ne mogu sakriti: ljubav…

Tri stvari se ne mogu sakriti: ljubav, planina i čovek na kamili!