Kad nema boli, to je kraj osećaja…

Kad nema boli, to je kraj osećaja. Svako naše zadovoljstvo je trgovina s djavolom.