Ako hoćete da sakupite med, ne…

Ako hoćete da sakupite med, ne udarajte košnicu.